2021-01-29 15:52Pressmeddelande

UTBYGGNADEN AV ELNÄTEN MÅSTE GÅ SNABBARE

null

–Vi har en stark tillväxt, våra industrier växer. Samtidigt är vi mitt i en klimatomställning med ökad elanvändning som följd. Det är angenäma problem, men för att undvika elbristen måste vi göra fortsatt kraftfulla satsningar på utbyggda elnät på alla nivåer. Det andra vi måste vi göra är att använda ny teknik för att göra överföringarna mer effektiva och smarta, men vi måste samtidigt röra oss snabbare. Vi måste korta besluts- och tillståndsprocesserna och resurssätta myndigheterna i processen. Idag kan vi bara bygga kapacitet på beställning, inte på prognos, och det gör att det är svårt att utlova rätt kapacitet vid rätt tid. Vi har ett fantastiskt utgångsläge, men vi måste utnyttja det bättre.

Det sade Johan Mörnstam, nytillträdd Europachef för E.ON:s elnät, när han via videolänk medverkade vid bransch- och arbetgivarorganisationen Maskinentreprenörernas, ME:s, arrangemang Stora Infradagen, som direktsändes från Vasateatern i Stockholm på fredagen. Johan Mörnstam är dessutom medlem i riksdagens elektrifieringskommission, med infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande.

–Jag är optimistisk, vi kommer att klara situationen, men vi behöver förutseende och modiga politiker som fattar framåtsyftande beslut. Vi borde inte vara i den här situationen, att vi växer och vill växa är en självklarhet och om vi då ska fördubbla hastigheten i klimatanpassningen, måste vi halvera tiderna för genomförandet, Idag är Svenska Kraftnät tyvärr bättre på att planera än att se till att planerna blir verklighet,

–Värnamo är ett bra exempel på vad som krävs. Det är ett bra ställe för lastbilar att stanna och pausa på. Där borde man kunna ladda batteridrivna lastbilar när sådana kommer, men att ladda 40 lastbilar drar lika mycket el som hela Värnamo. Det kräver en helt annan infrastruktur och det är den vi måste få till för att klara klimatomställningen, sade Lina Håkansdotter, avdelningschef för Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

För vidare information, kontakta

Hampe Mobärg, ansvarig Stora Infradagen 2021.

Telefon 08-762 7072, e-post hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson