2020-02-18 15:04Pressmeddelande

Utvecklade och förenklade kollektivavtal för tjänstemän

null

Idag har Maskinentreprenörerna växlat yrkanden gällande Tjänstemannaavtalet med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Målet är att fortsätta skapa enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft, leder till tryggade anställningar, samt få fler att söka sig till branschen.

Avtalsperioden som följde efter 2017 års avtal har präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna. Parterna har framgångsrikt arbetat i en arbetsgrupp som lämnat förslag på redaktionella ändringar av avtalstexten – allt för att förenkla och förtydliga språk och struktur i avtalet. Målet är att genom förbättrade kollektivavtal öka medlemsföretagens konkurrenskraft, vilket även kommer att leda till tryggade anställningar.

-ME vill fortsätta att utveckla branschen tillsammans med de fackliga organisationerna med attraktiva kollektivavtal för både företag och medarbetare. På så sätt blir våra medlemsföretag konkurrenskraftiga och bra arbetsgivare, säger Claes Arenander, biträdande förhandlingschef på Maskinentreprenörerna.

Parterna har tagit fram och presenterat ett material som ska underlätta företagens arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Maskinentreprenörerna hoppas nu att avtalsrörelsen 2020 bedrivs på ett bra sätt och att diskussioner och förhandlingar hålls i god och pragmatisk anda med båda parternas bästa för ögonen.

-I kollektivavtalen vill vi förenkla och förtydliga för att underlätta tjänstemannens vardag. Maskinentreprenörer, bygg- och installationssektorn menar att det skulle innebära fördelar om tjänstemannaavtalen inom hela sektorn var likalydande. Arbetsgivarsidan yrkar därför att en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts tillsammans med Byggföretagen, säger Claes Arenander.

När det gäller löner och avtalsperiod utgår arbetsgivarsidan från att parterna följer den gällande principen under den kommande avtalsrörelsen och därmed respekterar det s.k. märket avseende kostnadsnivå och avtalsperiod. För att underlätta att genomföra lönerevision på tjänstemannasidan på ett liknande sätt inom alla fackföreningar vill Maskinentreprenörerna stärka den lokala lönebildningen, även på Unionens sida.

ME:s yrkande går att läsa på https://www.me.se/avtal-2020/

Avtalet samförhandlas med Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen och ska vara på plats den 1 maj 2020.

För mer information: 

Claes Arenander, Bitr förhandlingschef
E-post: claes.arenander@me.se
Tel. 08-762 70 99


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson