2007-10-26 14:14Pressmeddelande

Vägverket Produktion bör bolagiseras: ”Ett bra och modernt förslag”

Regeringen har hörsammat Maskinentreprenörernas (ME:s) och byggbranschens önskan om att bolagisera Vägverket Produktion (VVP). I dag på morgonen lämnade regeringens utredare Christina Rogestam sitt utlåtande till regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson: Konsult- och entreprenadverksamheterna i Banverket och Vägverket bör bolagiseras. Vägverket Produktion bör bolagiseras 1 januari 2009.

­- Det är ett bra och modernt förslag. Riksdagen beslutade redan 1994 att Vägverket Produktion skulle bolagiseras; ett beslut som tyvärr drogs tillbaka ett år senare av en annan regering. Misstanken att Vägverket Produktion under åren har lämnat anbud utan kostnadstäckning har varit ett ständigt återkommande samtalsämne i branschen, säger Hampe Mobärg, VD för ME.

Maskinentreprenören Olle Schönström, S-Schakt Schönström AB, som också är suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse, är nöjd med Christina Rogestams utredning:

­- Jag tycker att det är mycket bra. Det är bra att vi har klara spelregler på marknaden i Sverige, men nu är det viktigt att regeringen inte tappar fokus och att man går från ord till handling och genomför en bolagisering till 1 januari 2009. Administrativa problem och kostnader för genomförande får inte bli ett hinder. Christina Rogestam har ju också visat i sin utredning hur de olika kostnaderna för bolagiseringen kan finansieras, säger Olle Schönström.

ME:s åsikt är att det är osunt att staten finns som aktör på en annars fungerande konkurrensutsatt marknad; detta riskerar också att privata företag väljer bort den aktuella marknaden där dessa aktörer finns. Riksrevisionsverket har konstaterat att Vägverket Produktion har dålig lönsamhet; trots detta har Vägverket Produktion ofta lyckats lägga lägre bud än den privata sektorn.

Förslaget att bolagisera Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Banverket Projektering till 1 januari 2009 är möjligt då dessa enheter uppfyller alla kriterier som statsmakterna har satt upp för när en bolagisering är lämplig. Konkurrensförhållandena i sektorn kommer att förbättras, vilket förväntas medföra en ökad samhällsekonomisk effektivitet. En bolagisering av Banverket Produktion bedöms dock för närvarande inte vara möjligt på grund av att de ”ekonomiska förutsättningarna” inte är uppfyllda. Christina Rogestam tror att det är möjligt först 1 januari 2010.

­- Det finns inget hinder för en bolagisering och en kommande privatisering av den verksamhet Vägverket Produktion bedriver. Utredaren Christina Rogestam har gjort ett grundligt arbete och Maskinentreprenörerna hoppas nu att regeringen ser fördelarna i att genomföra bolagiseringen och en eventuell privatisering skyndsamt, för det är viktigt att detta nu inte blir en så kallad hyllvärmare på regeringskansliet, säger Håkan Norén, bransch- och arbetsgivareföreningen Maskinentreprenörernas ordförande.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson