2017-09-15 16:25Pressmeddelande

VARANNAN STÖLD POLISANMÄLS INTE

null

Mindre än hälften av alla dieselstölder polisanmäls. Polisen vill hjälpa till men är beroende av att stölderna anmäls. Det framkom vid en debatt på maskinmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp i dag.

- Om man väljer att inte anmäla en stöld så vet vi inte att något hänt. Men anmäls det blir vi medvetna om att det finns en arbetsplats där det finns risk för stölder, och kan då hålla lite mer koll, säger Niklas Årcén, som är kommunpolis i Hörby.

Hälften av maskinentreprenörerna i Sverige drabbades av dieselstölder förra året. Men inte ens hälften av stölderna polisanmäldes. Det visar en ny rapport som bygger på intervjuer gjorda av undersökningsföretaget Industrifakta på uppdrag av branschorganisationen Maskinentreprenörerna.

Undersökningen visar att bara 45 procent av alla dieselstölder polisanmäldes, vilket ger en fingervisning om hur stort mörkertalet faktiskt är. Enligt polisens egna statistik är uppklarningsgraden på dieselstölder bara drygt två procent.

– Det är bra att få svart på vitt hur det faktiskt ser ut för maskinentreprenörer idag. Jag hoppas att den här informationen kan bli ett viktigt faktaunderlag för politiker och polisen att agera på, och se till att stöldutsatta företagare kan lita på de rättsvårdande myndigheterna igen, säger Hampe Mobärg, VD på Maskinentreprenörerna.

För de företag som drabbades av dieselstölder under 2016 var snittkostnaden
42 000 kronor. Till det kommer kostnader för reparationer, administration och inte minst stillestånd.

Undersökningen sätter fingret på ett problem maskinentreprenörer brottats med länge nog. I höst avser Maskinentreprenörerna att starta en branschgrupp som ska ta ett gemensamt grepp på problemet med dieselstölder, och engagera fler intressenter.

– Tyvärr har vi kommit till en situation där många företagare har gett upp. Man upplever inte att rättsvårdande myndigheter tar dessa brott på allvar. Att så få av dessa brott leder till dom är inte acceptabelt. Vi menar att polis och domstolar måste se allvarligare på dessa typer av brott, annars urholkas förtroendet totalt.

Budskapet från polisen är entydigt – anmäl alla stölder. Men även förebyggande åtgärder är viktiga.

– När en entreprenör ska starta ett större projekt, kontakta gärna den lokala polisen. Då kan vi komma ut och tillsammans titta på vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas, tipsar Niklas Årcén.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson