2011-04-07 21:53Pressmeddelande

Varsel om utökade stridsåtgärder mot ME!

null

Med anledning av Byggnads strejkvarsel från förra veckan har SEKO idag varslat om sympatiåtgärder från och med den 19 april, se bilaga ”Varsel om stridsåtgärder”.

- Detta ändrar ingenting i sak - att lönerna i våra medlemsföretag direkt ska styras av ackordsättningen inom ett helt annat avtal är fortfarande ologiskt och oförståeligt! förklarar Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna.
- Medling pågår och vi hoppas alltjämt på att hitta en kompromiss istället för Byggnads diktat. Vi har fortfarande till måndag på oss innan strejkvarsel 1 kan utlösas.

Maskinentreprenörerna är en bransch- och arbetsgivarorganisation som i huvudsak representerar små företag som är verksamma i anläggningsbranschen. Att ha enkla och överskådliga löneavtal som man själv har en möjlighet att påverka är speciellt viktigt för mindre företag.

- Vi försöker fortfarande i diskussioner med Byggnads och med stöd av medlare att finna en ömsesidig uppgörelse. Att SEKO i det läget följer upp med varsel om sympatistrejk leder endast till en fundering om det är rimligt att hota med sådana kraftfulla strejker i liknande situationer, säger Hampe Mobärg


Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson