2012-01-25 11:23Pressmeddelande

Vem satsar mest och bäst på infrastrukturen?

null

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, och Socialdemokraternas Anders Ygeman, Ordförande i riksdagens Trafikutskott startar ”Stora Infradagen 2012” fredagen den 27 januari kl.10.00 i Näringslivets Hus, Stockholm.
Alliansregeringen lägger nära 500 miljarder på vägar och järnvägar fram till 2021, den största satsningen någonsin.
- För lite, anser Socialdemokraterna

Länk till programmet >>

Kl.13.00 medverkar nyvalda Åsa Romson, Miljöpartiet, och nye partiledaren Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. De har lovat avslöja om det finns några nya friska idéer i trafikpolitiken. Den 6:e årgången av ”Stora Infradagen” har temat: ”Strålande tider för infrastrukturen”. Men lägger våra politiker rätt pengar på rätt ställen?
Den frågan ska bl.a. Riksrevisor Claes Norgren besvara.
Och hur tänker regeringens utredare Lena Erixon höja kapaciteten i alla trafikslag?

Pengar toppar
Stora Infradagen är indelad i tre block: 1. Pengar/ekonomisk inriktning. Här kommer exempelvis de gigantiska gruvsatsningarna med ny infrastruktur in. Honnörsordet är ”Regional tillväxt”. 2. Miljöfrågan. Vi möter Tone Bekkestad, Managing Director, vid Green Solutions AS i Norge. Tone talar om: ”Hur kommer klimatet i Sverige att förändras, och vilka konsekvenser får det för vårt vatten- och avloppssystem, för existerande och projekterade vägar och järnvägsnätet. 3. Hur ser våra ledande politiker på morgondagen? 

Arrangör för Stora Infradagen är Maskinentreprenörerna, som är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv. 

Ytterligare information:
Lars Gunnar Tannerfors, projektledare, tfn: 070-526 63 63
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson