2011-11-22 10:00Pressmeddelande

Vem satsar mest och bäst på infrastrukturen: Infrastrukturministern, (M) eller (S)-ordförande Juholt?

null

De båda toppolitikerna rivstartar sjätte årgången av Stora Infradagen kl.10.00 fredagen den 27 januari 2012 i Industrisalen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.  

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har i regeringens planer lagt den största investeringen på vägar och järnvägar någonsin. Dessutom har hon plussat på med 5 miljarder till underhållet de båda närmaste åren.
- För lite, kritiserar Socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt.

Riksrevisorn kommer
”Strålande tider för infrastrukturen” är följdriktigt temat för konferensen för alla samhällsbyggare i Sverige. Gigantiskt gruv- och transportprojekt i norr lyfter hela Sveriges tillväxt och välfärd, Lars-Eric Aaro, VD, LKAB, Jan Johansson, VD i PEAB.
Glädjeyran till trots finns ändå anledning för arrangören Maskinentreprenörerna
att ställa frågan: Lägger våra politiker fel pengar fel ställen?
Den frågan ska självaste Riksrevisorn Claes Norgren besvara. Dessutom har våra nya partiledare och ”makthavare” inom transportpolitiken, Åsa Romson, MP, och Jonas Sjöstedt, V, lovat avslöja om det finns några nya friska idéer på området.

Rykande rapport
Regeringens utredare Lena Erixon anländer förhoppningsvis med rykande färska nyheter om hur kapaciteten kan höjas inom alla transportslag. Särskilt ”järnvägen” lär vara högaktuell när det normalt snöar som mest i slutet av januari. Lena Erixon, som till vardags är ställföreträdande Generaldirektör i Trafikverket deltar också i eftermiddagens ”Stordebatt”. Där samtalar hon bl.a. med Tomas Carlsson, VD i NCC Construction, Sverige, och Hans Tilly, Byggnads Förbundsordförande. Ämnet är hur Sverige ska gå till väga för att få ett bättre och effektivare transportsystem.

SKL reflekterar
Inbjuden att avsluta med alldeles egna och personliga reflektioner kring Stora Infradagen 2012 är Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Inbjudan och program finns på: www.me.se

För ytterligare information:
Håkan Norén, Förbundsordförande, Maskinentreprenörerna, tfn: 0705- 35 72 20
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730- 29 88 56
Lars-Gunnar Tannerfors, projektledare, tfn: 070-526 63 63


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson