2014-12-30 15:00Pressmeddelande

Vem ska finansiera framtidens infrstruktur?

null

Den 30 januari är det dags för Stora Infradagen 2015
Vem ska finansiera framtidens infrastruktur? Möt Infrastrukturministern, ordföranden i riksdagens trafikutskott och Volvochefen på Stora Infradagen 2015. Hör vad de säger om kostnader och finansiering.

Byggstoppet för Förbifart Stockholm är hävt sedan Stockholms Läns Landsting satt klackarna i backen.  ”Ett jättebra beslut”, menade infrastrukturminister Anna Johansson (S).  ”Vi har gjort vad vi har kunnat för att stoppa projektet”, meddelade Karin Svensson Smith, (MP), ordförande i Riksdagens Trafikutskott och en av förbifartens argaste kritiker.

Vad de egentligen tycker vet vi inte, men vi vet att de båda är med på Stora Infradagen den 30 januari, årets viktigaste forum för alla med intresse för infrastrukturfrågor. Förutom ministrar finns, bland andra, PEAB:s och Volvos koncernchefer, VD för Svenskt Näringsliv och en rad andra tunga opinionsbildare och beslutsfattare på plats.

– Även om det inte blir något nyval har vi ett nytt och närmast unikt politiskt läge. Samtidigt har vi stora infrastrukturfrågor att lösa, frågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Det gör att vi kan se fram emot en riktigt het debattdag, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, ME, som anordnar dagen för nionde året i rad.

Den kanske viktigaste frågan gäller finansieringen. Kan avgifter, likt den som ska betala den nya bron över Sundsvallsfjärden lösa frågan? Bron - Sveriges fjärde längsta - har en prislapp på 1, 5 miljarder kronor, något som ska betalas med en broavgift. Nio kronor för bilar, 20 kronor för lastbilar, samtidigt som det är gratis att köra genom staden.

Skogsindustrin, en av våra viktigaste svenska basindustrier, är förmodligen inte lycklig över planerna på en särskild slitageskatt, där siffran 14 kronor per mil använts i beräkningarna för tunga fordon.  Skogsindustriernas Vd Carina Håkansson finns med på Stora Infradagen och möter Karin Svensson Smith på scenen.

Strax jul utsåg regeringen Anders Sundström som utredare av framtiden för Bromma flygplats. Han deklarerade omgående att Arlanda ska byggas ut för att ersätta Bromma - en affär i mångmiljardklassen. Frågan är densamma oavsett om det gäller broar, vägar, spår eller landningsbanor. Vem ska betala för den svenska infrastrukturen?

Stora Infradagen äger rum fredagen den 30 januari 2015, klockan 10.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Välkommen att ta del av debatten!

Ytterligare information:
Håkan Norén, Förbundsordförande, ME, tfn: 070-535 72 20, e-post: hakan@ema-logistics.se
Hampe Mobärg, vd, ME, tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Eric Österberg, projektledare, tfn: 070-590 0599, e-post: eric@oysterberry.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson