2015-05-07 07:30Pressmeddelande

Vem tar befälet när katastrofen kommer?

null

– ­­Det svenska VA-systemet har problem. Varje vecka rapporteras det om åtminstone ett större
VA-avbrott någonstans i Sverige. Även om långt ifrån alla haverier leder till akuta sjukdomsfall, så påverkas det dagliga livet negativt för tusentals människor. Det är kombinationen av oklara ansvarsförhållanden, en stor underhållsskuld och politiskt ointresse som ställer till problem. Det säger Hampe Mobärg, VD för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, och samordnade för VA-branschens samarbetsorgan VA Fakta inför helgens entreprenadmässa på Ring Knutstorp.

­– På central nivå finns det kunskap och planer, men det är betydligt sämre med samordningen. Ansvaret för VA-frågor är idag spritt över alltför många olika myndigheter.Insatserna måste koordineras och myndigheter, regioner och kommuner måste samarbeta och lösa de konkreta frågorna – innan en större katastrof inträffar.Dagens situation håller inte, vi måste helt enkelt veta vem som tar befälet när det verkligen gäller.

– Vi vet också att VA-systemet står dåligt rustat tekniskt sett för klimatförändringarna. Stora regnmängder på kort tid kan orsaka skador för extrema belopp. Ösregnet i Malmö 2014 beräknas ha kostat över 250 miljoner, skyfallet över Köpenhamn 2011 över sex miljarder danska kronor.Frågan är hur stora skador och därmed kostnader vi kan acceptera, nu och i framtiden, fortsätter Hampe Mobärg.

– Det politiska ointresset är knappast förvånande, VA-frågor handlar om osynliga investeringar som inte lockar väljare, oavsett parti. Vi inom VA-branschen står för en stor kompetens. Det är dags att den kompetensen utnyttjas bättre. Vi tar gärna, tillsammans med landets kommuner och regioner, vårt ansvar för en hållbar vattenförsörjning, bara den politiska förståelsen för allvaret finns. VA Fakta har identifierat ett antal prioriterade åtgärder. En av de viktigaste är att skapa en systematisk och långsiktig underhållsplanering och fastställa en nationell plan som kan framtidssäkra VA-systemet. Det kommer att innebära massiva investeringar, både i förnyade nät för både vatten och avlopp, men också i anpassning till extrema regnmängder och stigande vattennivåer. Det handlar, enligt VA Fakta, om investeringar i storleken 3,5 miljarder kronor årligen i dagens penningvärde under 50 år framöver för att säkerställa tillgången till rent dricksvatten.

Frågan om Sveriges framtida VA-system kommer att debatteras vidare under ett särskilt seminarium i ME:s regi under entreprenadmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp 7-9 maj. I seminariet deltar Jeanette Schlaucher, nytillträdd enhetschef för miljöstrategiska enheten vid Länsstyrelsen Skåne, tillsammans med ledande expertis inom VA och försäkring.

För mer information:

Hampe Mobärg, VD ME och samordnare VA Fakta, tfn:0730-29 88 56,
e-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson