2021-01-29 15:08Pressmeddelande

VI BEHÖVER STARKARE STYRNING

null

–Vi måste anpassa utbildningarna efter behoven, inte i första hand efter elevernas egna önskemål. Vi måste få eleverna att söka andra utbildningar, sådana som arbetsmarknaden faktiskt efterlyser.

Kommunerna är för små för att ha resurser och kompetens för dyra utbildningar, även om de behövs i arbetslivet. Där vill gå från ett frivilligt samarbete, till ett där kommunerna måste samverka med varandra om utbildningarna, men med en tydligare statlig styrning. Det skulle ge en bättre anpassning och tillsammans kan de erbjuda ett större utbud.

Det sade regeringens gymnasieutredare Lars Stjernkvist när han på fredagen medverkade vid bransch- och arbetgivarorganisationen Maskinentreprenörernas, ME:s, årliga arrangemang Stora Infradagen. Lars Stjernkvist har utrett hur yrkesgymnasium och vuxenutbildning ska bli mer effektiva och arbetsmarknadsanpassade. Hans rapport ligger nu på Utbildningsdepartementet hos utbildningsminister Anna Ekström.

Amelie von Zweigbergk, tidigare liberal statssekreterare, med stor erfarenhet av utbildningsfrågor, senaste från en studie av yrkesutbildningar i olika länder både höll med och var kritisk till Lars Stjernkvists utredning.

–Steg ett i utredningen är väldigt bra. Vi måste samarbeta mer över kommungränserna. Idag är det High Chaparral, men jag är mer tveksam till nästa steg. Jag tror inte att vi ska jaga efter de yngsta, Frågan är snarare hur vi ska få fler unga vuxna att välja yrkesutbildningar, fört här tror jag att det finns många fler så kan tänka sig det. Sedan behövs en stark branschförankring, först då blir det bra.

–Branscherna måste definitivt ta en större roll och ett större ansvar för utbildningarna, likt det engagemang som fanns tidigare, men de kan inte göra det på egen hand, det behövs andra finansieringslösningar och ett betydligt bättre samspel med skolvärlden, kommenterade Hampe Mobärg, senior rådgivare på ME.

För vidare information, kontakta

Hampe Mobärg, ansvarig Stora Infradagen 2021.

Telefon 08-762 7072, e-post hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson