2016-01-29 13:16Pressmeddelande

"Vi måste få bort krånglet för småföretagen"

- Vi har många utmaningar idag, behovet av resor och transporter fortsätter att öka i takt med urbanisering och tilltagande befolkningstillväxt. Om systemet ska fungera behöver vi tänka i tre steg. Först måste vi se om vi kan göra det vi gör på ett annat sätt, nästa steg är att bygga om och utnyttja det vi faktiskt har i form av infrastruktur och det tredje steget är att investera i nya lösningar. Det betonade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon när hon på fredagen medverkade vid tioårsjubilerande Stora Infradagen på Näringslivets Hus i Stockholm.

- Men det får inte vara bara storstadsfokus eller fokus på järnvägar, eller för den delen, andra enskilda system, Sverige är större än så, och för många är vägen faktiskt det enda alternativet. Det måste vi ha klart för oss. En annan viktig aspekt är att systemen måste vara robusta, det visar inte minst gårdagens tågstopp i Stockholmsregionen, menade Lena Erixon, som också betonade Trafikverkets ansvar.

- Vi på Trafikverket är Sveriges största upphandlare och hur vi genomför våra upphandlingar har stor påverkan. Därför arbetar vi bland annat med klimatkalkyler i underlagen. Det ska bidra till att öka lönsamheten när det gäller införande av ny teknik. Jag tycker att vi har gjort mycket. Vi har blivit bättre beställare och lagstiftningen har ändrats. Vi köper mer funktion och mindre detalj. Och vi ser effekterna allt tydligare i form av resultat och kostnadsbesparingar.

Lena Erixon kommenterade också den kritik som både tidigare och under Stora Infradagen av bland andra VTI-forskaren Johan Nyström och statens järnvägsutredare Gunnar Alexandersson riktat mot Trafikverkets agerande. Nyström menar att upphandlingssättet missgynnar mindre entreprenörer, Alexandersson att Trafikverket måste bli bättre på kvalitetskontroll och besiktning, istället för att arbeta i egen regi.

- Det är stor skillnad på projekten och därför också på vilken upphandlingsmetod som är den bästa för varje enskilt projekt. Totalentreprenader utgör cirka hälften av våra upphandlingar, men 30 procent av dem går till små och mellanstora företag. Men kritiken är viktig, det gäller att få bort krångel som eventuellt missgynnar mindre företag.

- När det gäller kvalitetskontrollen innebär det, som Gunnar Alexandersson mycket riktigt påpekar, att vi kortsiktigt måste förstärka vår kapacitet för att klara uppgiften. Det anläggningsregister vi arbetar nu är ett redskap. På lång sikt tror jag att ny teknik och automatiserad övervakning kan göra hela processen mer effektiv, sade Lena Erixon.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson