2015-01-26 15:30Pressmeddelande

Vilka fordon skall få köra på vägnätet - vem ska betala för infrastrukturen?

null

Möt Infrastrukturministern, Volvochefen och Skogsindustriernas VD i samtal om allt från tunga och långa fordon till vem som skall finansiera infrastrukturen. De finns på plats på fredag under Stora Infradagen 2015.

Först ut på scenen är Infrastrukturminister Anna Johansson (S). Hon måste ta ställning till vilka projekt som ska prioriteras och finansieras de kommande åren. Och hon har fler frågor än finansiering att besvara. I helgen riktade Skogsindustriernas VD Carina Håkansson skarp kritik mot Infrastrukturministern. Hon menar att (S) bromsar beslutet om att tillåta tyngre lastbilar, något som begränsar den svenska konkurrenskraften och därför utgör ett hot.

Sverige behöver en stark infrastruktur - motorvägar, järnvägar och flygplatser - för att ha tillräcklig konkurrenskraft, det är alla överens om. Problemet är att infrastruktur kostar pengar att bygga och underhålla. Frågan är vem, eller vilka, som ska stå för fiolerna. Det offentliga, näringslivet, eller de båda i samverkan? OPS/PPS eller skattefinansierat? Vägar som omfamnas med glädje eller döms ut, beroende på vem man talar med.

Carina Håkansson finns på talarlistan under Stora Infradagen. Det gör också två av det svenska näringslivets tungviktare, Volvos koncernchef Olof Persson och Åke Svensson, VD för branschorganisationen Teknikföretagen. De ger sin bild av vad Sverige behöver för att klara utmaningarna, nu och i framtiden - och möter dessutom infrastrukturministern i ett öppenhjärtligt samtal. Och schemat är lika fullspäckat hela dagen. Här finns PEAB:s koncernchef, Svenskt Näringslivs VD, Trafikverkets investeringschef, SKL:s samhällsbyggnadschef, tunga riksdagsledamöter, utredare och experter och inte minst trafikutskottets stridbara ordförande Karin Svensson Smith (MP).

I mitten av februari ska Trafikverket dessutom skicka in sin lista över projekt som bör få stöd via EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa, så kallad TEN-T-finansiering.

– Vår förhoppning är naturligtvis att Infrastrukturministern på fredag berättar om en svensk önskelista, fullmatad med projekt. Sverige behöver en infrastruktur som ger oss konkurrenskraft. Vi måste då se över alla finansieringsmöjligheter, från OPS till EU, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna som för nionde gången arrangerar Stora Infradagen. Denna gång i samarbete med Teknikföretagen.

– Allt är på plats för en intressant och spännande debattdag. Jag ser fram emot den, slutar Hampe Mobärg.

Stora Infradagen äger rum fredagen den 30 januari 2015, klockan 10.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Hela programmet finns på www.me.se. Välkommen att ta del av debatten!

För ytterligare information:

Håkan Norén, Förbundsordförande, ME, tfn: 070-535 72 20, e-post: hakan@ema-logistics.se
Hampe Mobärg, vd, ME, tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Eric Österberg, projektledare, tfn: 070-590 0599, e-post: eric@oysterberry.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson