2012-04-27 13:45Pressmeddelande

Vilket magplask, Miljöministern!

null

Vår nya miljöminister Lena Ek nämner inte ordet ”vatten” i redovisningen av hur regeringens ”16 miljömål” ska uppnås. Det är häpnadsväckande och ett riktigt magplask att Lena Ek exempelvis har missat de nya larmrapporterna från sjön Hjälmaren. Där har multiresistenta tarmbakterier konstaterats i vattnet. Förekomsten av bakterier som är resistenta mot penicillin hos människan oroar nu starkt forskarna.

- Det är via människor och djur som bakterierna sprids i våra sjöar, förklarar Universitetslektorn och forskaren Jana Jass vid Örebro Universitet. Hon tycker det är förvånansvärt att fastighetsägare är så dåliga på att rena sitt eget vatten och avlopp. Vill vi undvika ett allvarligare läge, måste fastighetsägarna förbättra sina vatten- och avloppssystem och få en fullgod rening, anser Jana Jass.

I flera år har Naturvårdsverket haft regeringens uppdrag att minska utsläppen från de omkring 400 000 små avlopp som rinner direkt ut i Östersjön och våra andra vatten.  ”Små avlopp är ingen skitsak” konstaterade Naturvårdsverket i sin kampanj häromåret. ”Aktionsgruppen Små Avlopp” instämmer och skickar nu uttalandet vidare direkt till miljöministern. Gruppen består av VA-branschen och byggnäringen, som hävdar att ”små avlopp orsakar stora problem”.

Lena Ek har knappast följt debatten om utsläppen från fritidshus och sommarstugor, som förgiftar vattnen. Sverige och nationerna kring Östersjön lägger exempelvis ned stora ansträngningar för att skapa ett rent innanhav. Smittorisken från små avlopp har gång på gång påtalats.

Nu kommer snart den härliga sommaren då det är dags för svalkande dopp i våra älskade badvatten. Men var beredd på att mängder av små privata avlopp släpper ut sina föroreningar och bidrar till smittspridning och miljöförstöring i våra vatten.

Lena Ek bör nu gå i spetsen för ett batteri av kraftfulla åtgärder inför sommaren.
  
Hampe Mobärg
VD i Maskinentreprenörerna
och talesperson för Aktionsgruppen Små Avlopp

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson