2022-10-25 10:12Pressmeddelande

Fokus på kompetensförsörjning under Stora Infradagen 2023

Unga maskinförare i utbildningUnga maskinförare i utbildning

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller att bygga om och utveckla vår infrastruktur de närmsta åren. För ett exportland som Sverige är en effektiv infrastruktur en avgörande framgångsfaktor för att lyckas i den globala konkurrensen.

Maskinentreprenörerna (ME) diskuterar detta med  medlemsföretag och gäster på Stora Infradagen NXT GEN som äger rum den 27 januari 2023 på Stockholm Waterfront.

– Vi i branschen måste få en tydligare bild av hur politikerna tänker sig framtiden.  Vi måste lösa viktiga kompetensfrågor och hitta vägar för hållbart byggande – och detta måste ske i samtal med dem som sitter på besluten, säger Magnus Persson, förbundsordförande i ME.

Stora Infradagen NXT GEN är mötesplatsen för företagare, politiker, experter och myndighetsföreträdare i infrastruktursektorn och brukar beskrivas som ”årets viktigaste branschdag för alla samhällsbyggare”.

– Samverkan mellan politik och näringsliv är ett måste. Men vi måste komma till konkret handling när det gäller att utveckla yrkesutbildningen. Vi tillsammans med många andra branscher skriker efter kompetent personal, konstaterar Magnus Persson.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv. Stora Infradagen, som nu arrangeras för 17:e gången, äger rum sista torsdagen och fredagen i januari varje år, alltid med fokus på hållbarhet, ny teknik, infrastruktur och kompetens.

Stora Infradagen på Maskinentreprenörernas webbplats

För ytterligare information, kontakta gärna våra projektledare:

Lars Gunnar Tannerfors
lars-gunnar@tannerfors.se
070-526 63 63

Hampe Mobärg
hampe.mobarg@me.se
073-029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.