2022-09-26 06:54Pressmeddelande

Stora Infradagen, Stockholm Waterfront 27 januari 2023

Arbetsmaskin lägger bredband i dike Arbetsmaskin lägger bredband

Notera den 27 januari 2023 i din kalender

Då arrangeras Stora Infradagen NXT GEN, med fokus på flera av vår tids stora utmaningar: hållbarhet, ny teknik, infrastruktur och kompetens.

Stora Infradagen är ett debatt- och diskussionsforum där företagsledare, politiker, forskare, experter och opinionsbildare möts för att diskutera kring utveckling av infrastrukturområdet.

Bakom Stora Infradagen – som arrangeras för 17:e gången – står bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME). Då intresset för arrangemanget är stort genomförs nästa års Infradag på Stockholm Waterfront.

Flera intressanta talare med spännande perspektiv finns redan i programmet

  • Trafikverkets nya generaldirektör Roberto Maiorana om nycklarna till hur infrastrukturen ska utvecklas i Sverige.
  • Jessica Alenius, vd för drivmedelsbranschens branschorganisation Drivkraft Sverige, om hur vi ska kunna tanka våra fordon – och vad vi ska betala för det.
  • Lina Håkansdotter från H2 Green Steel efterfrågar mer el än någonsin och förklarar hur det bör gå till.

För mer information se Maskinentreprenörernas webbplats


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 100 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt