2022-06-01 09:24Pressmeddelande

Glödhet maskinbransch pressas av osäker omvärld

Kabeldragning med grävmaskinKabeldragning med grävmaskin

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO släpps i år på Svenska Maskinmässan på Solvalla torsdagen den 2 juni. Rapporten skildrar en bransch som gör stora maskininvesteringar och där efterfrågan växer kraftigt. Samtidigt finns svårigheter och oro som håller tillbaka branschens förmåga att möta behovet av investeringar i infrastruktur, boende, energi, VA-system och gruvindustri.
 
Värdet för MEKO ligger i maj på 113, vilket speglar ett positivt stämningsläge i branschen. Den sammanvägda konfidensindikatorn, MEKO, ger en bild av företagens försäljning och marknadsläge. Efterfrågan på tjänster är mycket kraftig, samtidigt som kapacitetsbrist, materialbrist och stigande priser minskar möjligheten för företagen att ligga i takt med behoven. Maskinentreprenörerna påverkas i stor utsträckning av den snabbt föränderliga omvärlden: osäkerhet kring cementförsörjningen, kriget i Ukraina, global ekonomisk oro och leveranssvårigheter av maskindelar och byggmaterial. Förändringarna i omvärlden har lett till kraftigt ökade kostnader för drivmedel. I dagsläget anger 75 procent av maskinentreprenörerna att de ökade drivmedelspriserna är det största hotet.
 
– Branschen är glödhet men hämmas av kapacitetsbrist och osäkra omvärldsförutsättningar, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna.
 
Företagen har upplevt kraftigt stigande omkostnader under det senaste halvåret och fler än två av tre företag har delvis eller inte alls kunnat kompensera för kostnadsökningarna i en lågmarginalbransch. Samtliga delparametrar som ingår i MEKO utvecklades bättre än de förväntningar som de intervjuade medlemmarna hade vid förra undersökningstillfället i november 2021. MEKO förväntas sjunka de kommande sex månaderna.
 
– Trots det gynnsamma läget är det svårt för medlemmarna att kunna kompensera för kostnadsökningarna. Viktigt för framtiden blir därför att säkra långsiktigt stabila villkor för entreprenadbranschen genom att öka takten i omställningen till fossilfria drivmedel, konstaterar Anders Robertsson.
 
MEKO publiceras två gånger per år och sommarens rapport presenteras klockan 13.30 på ett seminarium på Svenska Maskinmässan. Presentationen går även att följa digitalt via länk. Biljett till mässan är gratis men måste skrivas ut på förhand här.
 
 
 

 


Om Maskinentreprenörerna

Oavsett vilken form av flöde (el, vatten, vägtrafik, tågtrafik, sjöfart eller luftfart) eller digitala signaler är det någon av Sveriges maskinentreprenörer som gjort grundarbetet genom att gräva fram framtiden. Utan maskinentreprenörer blir det inga nya nät för energileverans, inga nya vindkraftverk för energiproduktion och klimatsäkrade städer som står emot extremväder. Utan maskinentreprenörer skulle viktig mineral som krävs för klimatanpassade transporter bli kvar i gruvorna. Utan maskinentreprenörer byggs ingen ny infrastruktur för transporter, oavsett om de sker på land (väg, tåg), till sjöss (hamnar), luftfart (flygfält) eller digitalt (bredband). Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer och är en del av Svenskt Näringsliv.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt