2023-02-22 12:19Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna har växlat yrkanden för Tjänstemannaavtalet

Maskinentreprenörernas Fredrik Strömberg med motparterna Nikta Nabavi, Unionen, Irena Franzén, Ledarna och Ragna Boustedt, Sveriges Ingenjörer inför växling av yrkandet för Tjänstemannaavtalet.Maskinentreprenörernas Fredrik Strömberg med motparterna Nikta Nabavi, Unionen, Irena Franzén, Ledarna och Ragna Boustedt, Sveriges Ingenjörer inför växling av yrkandet för Tjänstemannaavtalet.

Maskinentreprenörerna har växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Det nya Tjänstemannaavtalet ska vara på plats den 1 maj 2023. 
 
Årets avtalsrörelse präglas av en ökande inflation, krig i vårt närområde samt skenande el- och drivmedelspriser. Svensk ekonomi väntas krympa med 0,8 procent i år enligt EU-kommissionens prognoser, varslen ökar och Konjunkturinstitutet bedömer att Sverige går in i lågkonjunktur som förväntas pågå ända till 2025.
 
– Bygginvesteringarna bedöms minska med 10 procent bara i år. Det kommer att få konsekvenser, inte minst i form av varsel. Årets avtalsförhandlingar kräver att parterna tar ansvar för sysselsättningen och bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna.
 
Avtalsperioden som följde efter 2020 års avtal har präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna. Parterna har arbetat tillsammans i ett flertal arbetsgrupper och bland annat tagit fram nytt stödmaterial inför lönerevisionen. 
 
– Vi behöver fortsätta arbeta för att ge branschen rätt förutsättningar att utvecklas, vara lönsam och samtidigt bli ännu bättre på att behålla duktiga tjänstemän i våra företag. Det är viktigt att Tjänstemannaavtalet är ett individanpassat och verksamhetsnära kollektivavtal. Vi yrkar bland annat att avtalet tillförs en regel om att tjänstemän med kortare anställning än tre månader ska kompenseras med semesterersättning i stället för semesterledighet, säger Claes Arenander.
 
När det gäller kostnadsnivå och avtalsperiod utgår Maskinentreprenörerna från att parterna följer det så kallade märket. Principen om sifferlösa avtal ska respekteras för Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal. 
 
Tjänstemannaavtalet samförhandlas med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen och ska vara på plats den 1 maj 2023. 
 
Maskinentreprenörernas yrkande hittar du här
 
Läs mer och följ avtalsrörelsen på  Avtal 2023


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.