2024-04-15 07:46Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna kommenterar vårbudgeten

Maskinentreprenörer i arbeteMaskinentreprenörer i arbete

Maskinentreprenörerna välkomnar regeringens förslag till riksdagen med korrigeringar till årets budget. Att regeringen skjuter till extra medel till Trafikverket för att återställa E6:an utanför Stenungsund är precis den typ av oförutsedd kostnad som vårbudgeten finns till för att kompensera. Med det sagt kan inte underhållet av dagens övriga bristande infrastruktur dröja. Väntar vi för länge riskerar det bli dyrt, mycket dyrt att återställa vägnätet till den standard som medborgare och näringsliv förväntar sig.
 
– Vårbudgeten skickar signaler snarare än pengar till entreprenadbranschen, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna i en kommentar. De extra medlen till E6:an innebär också att akuta insatser inte tillåts tränga undan sedan tidigare prioriterade projekt och därmed öka infrastrukturskulden. Det är en välkommen signal till branschen som lovar gott.
 
Övriga positiva signaler i vårbudgeten är att regeringen föreslår ytterligare 100 miljoner till Klimatklivet och att regeringen satsar 25 miljoner för att transportinfrastrukturen ska kunna möta totalförsvarets behov vid kriser och höjd beredskap.
 
– Landets maskinentreprenörer spelar en viktig roll, både för transportinfrastrukturen och vid olika typer av kriser. Vi välkomnar därför regeringens satsning för en mer robust infrastruktur utifrån totalförsvarets behov.
 
I mitten av april lämnar regeringen vårbudgeten och sina förslag på ändringar i årets budget till riksdagen. Vårbudgeten är ett sätt att lägga till eller omfördela pengar i budgeten för innevarande år. Det kan till exempel handla om att täcka upp för oförutsedda kostnader inom ett visst politikområde eller en omprioritering på grund av ändrade förutsättningar. I år innehåller vårbudgeten satsningar för 17,3 miljarder kronor.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 200 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt