2022-03-18 08:19Pressmeddelande

Namnunderskrifter för sänkta bränsleskatter inskickade till regeringen

Entreprenadmaskiner i arbete Entreprenadmaskiner i arbete

2 273 av bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörernas medlemmar har skrivit under uppropet "Nu ställer vi maskinerna" för omedelbart sänkta bränsleskatter. Idag överlämnades namnunderskrifterna till finansministern, näringsministern och infrastrukturministern.
 
Uppropet, som startades förra veckan och har väckt stort engagemang, syftar till att synliggöra det ekonomiska hot som Sveriges maskinentreprenörer lever under – och hur det riskerar framtida underhåll och utbyggnad av landets infrastruktur. Det åtgärdspaket för att möta prisökningarna på drivmedel och el som finansministern tidigare i veckan presenterade var inte vad Maskinentreprenörerna hade hoppats på.
 
– Man har från regeringens sida helt och hållet missat att ta hänsyn till de delar av näringslivet som är beroende av förbränningsmotorer under lång tid framöver, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna.
 
Maskinentreprenörernas bransch består av två saker. Maskiner som drivs av diesel och entreprenörer som drivs av vilja. Alternativa drivmedel finns idag varken för maskinerna eller entreprenörerna. En längre tid har priserna skenat och viljan sinat. Branschen är inte stor men för samhället oerhört viktig. Utan landets 20 000 anläggningsmaskiner går det inte att få vägar och järnvägar byggda och skötta, gruvor att fungera eller bygga framtidens vatten och avlopp för att klimatanpassa infrastrukturen.
 
Den senaste tidens prishöjningar har blivit mycket kännbara för Maskinentreprenörernas medlemmar. Oron för att kalkylerna spricker har övergått i en rädsla att de snart inte har tillräckliga ekonomiska medel för inköp av bränsle. Många talar om att behöva ställa in betalningarna redan om två månader. En skattesänkning som innebär att priset på bensin och diesel blir drygt 1,30 kronor lägre per liter från första juni, som regeringen föreslagit, kommer inte bidra till att rädda dessa företag.
 
Kampanjens budskap, "Nu ställer vi maskinerna" ska därför inte ses som ett hot utan en krass verklighet för en stor del av Maskinentreprenörernas medlemsföretag. För att företagen ska kunna fortsätta utveckla landet som de samhällsbyggare de är krävs omedelbara åtgärder.
 
– Vi är en samhällsviktig bransch i ett akut läge. Därför kräver vi temporärt en total skattebefrielse på diesel och en halverad reduktionsplikt för entreprenadmaskiner. Branschens överlevnad står på spel, säger Anders Robertsson.

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson
Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt