2023-04-28 13:51Pressmeddelande

Nytt Gruventreprenadavtal - ME och IF Metall överens

Tommy Thunberg Bertolone, förhandlingschef IF Metall och Claes Arenander, förhandlingschef Maskinentreprenörerna.Tommy Thunberg Bertolone, förhandlingschef IF Metall och Claes Arenander, förhandlingschef Maskinentreprenörerna.

Maskinentreprenörernas avtalsförhandlingar med IF Metall om Gruventreprenadavtalet har gått i mål. Fredagen den 28 april tecknade parterna ett tvåårigt kollektivavtal. Avtalsvärdet för avtalsperioden är 7,4 procent över 24 månader och ryms därmed inom märket. Avtalet omfattar 1 800 anställda på 85 företag verksamma som underleverantörer i gruvnäringen i norra Sverige. 
 
– Det har varit tuffa men bra förhandlingar med IF Metall, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna. Trots att vi i ett antal frågor har olika uppfattningar har vi enats kring en del utmaningar branschen står inför. Vi har bland annat säkerställt att ME:s medlemsföretag får fortsätta tillämpa centralt fastställda lönetariffer utan lokal inblandning av IF Metall. Därutöver har vi kommit överens om ett par regleringar som förbättrar medlemsföretagens situation vid anlitande av branschkollegor och bemanningsföretag. 
 
Det nya Gruventreprenadavtalet fastställer ett nytt regelverk kring in- och utlåning av personal. Den stora efterfrågan på yrkesutbildad personal inom gruvnäringen och omgivande branscher i norra Sverige innebär att arbetsgivarna har behov av att möta tillfälliga upp- och nedgångar i kapacitet genom att låna eller låna ut personal. Det nya avtalet inför också ett förenklat förfarande när man anlitar ett bemanningsföretag för att hyra in personal.
 
Avtalet tillförs också en möjlighet att komma överens om att betala ut lön i efterskott vid anställning upp till tre månader i samband med provanställning. En anställd som avslutar sin provanställning måste i dag återbetala utbetalad förskottslön, vilket åsamkar både individen och arbetsgivaren besvär och merarbete. 
 
– Det känns oerhört glädjande att vi har en bra och innehållsrik uppgörelse på plats. Vi har haft en bra och konstruktiv dialog med IF Metall som visar på styrkan i den svenska modellen, konstaterar Claes Arenander. De regelverk som vi kommit överens om stärker kollektivavtalens attraktionskraft för både företag och medarbetare.

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt