2023-03-14 13:46Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna växlar yrkanden med IF Metall

Växling yrkanden med Fredrik Strömberg (ME) och Tommy Thunberg Bertolone (IF Metall)Växling yrkanden med Fredrik Strömberg (ME) och Tommy Thunberg Bertolone (IF Metall)

Idag den 14 mars växlar Maskinentreprenörerna yrkanden med IF Metall angående Gruventreprenadavtalet.
 
Maskinbranschen är i ett tufft läge med minskad byggtakt, stora kostnadsökningar, höjda räntor och vikande konjunktur. Vårens avtalsuppgörelse måste återspegla dessa förhållanden. 
 
– Nuvarande ordning, som kräver förhandling med IF Metall innan in- och uthyrning, medför ofta att företagets akuta resursbehov hunnit passera. Vi behöver fungerande regler för anlitande av externa aktörer, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna. 
 
Maskinentreprenörerna yrkar därför bland annat:
  • Att tillfälliga bemanningsbehov ska kunna lösas genom anlitande av bemanningsföretag så att Maskinentreprenörernas medlemmar ska kunna hantera personalbrist vid till exempel sjukfrånvaro.
  • Att företag på motsvarande sätt kan hyra ut sin personal till branschkollegor.
  • Att Gruventreprenadavtalet tillförs en möjlighet till individuell arbetstidsöverenskommelse direkt med arbetstagarna. 
Läs alla våra yrkanden till IF Metall

– Det krävs en anpassning av Gruventreprenadavtalets regler om arbetstid för att stärka branschens fortsatta konkurrenskraft. Företagen måste ges möjligheter att lösa bemanningsbehoven genom ökad grad av flexibilitet, annars riskerar maskinerna att stanna, säger Claes Arenander.

Maskinentreprenörerna kommer nu att analysera och utvärdera motparternas yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle den 11 april. 
 
Gruventreprenadavtalet löper ut den 30 april.

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.