2023-05-09 11:51Pressmeddelande

Nytt Tjänstemannaavtal på plats

Arbetsgivar- och fackföreningsföreträdareArbetsgivar- och fackföreningsföreträdare

Maskinentreprenörerna (ME) har tillsammans med Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen i Sverige samt Plåt & Ventföretagen och fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer kommit överens om ett nytt Tjänstemannaavtal. 
 
Avtalstiden löper från den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal medan avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket på 7,4 procent.  
 
Förhandlingarna har omfattat flera svåra frågor, och parterna har nu enats om ett nytt avtal. 
 
– Vi är nöjda med överenskommelsen. Trots att avtalsrörelsen präglats av osäkerhet med ökande inflation, stigande kostnader och en orolig omvärld har vi fått till ett förhållandevis långt avtal som skapar stabilitet för både arbetsgivare och tjänstemän. Tillsammans med facken tar vi nu ansvar för Sverige i det här tuffa läget, säger Claes Arenander, vice vd och förhandlingschef på Maskinentreprenörerna. 
 
 
Avtalet innehåller flera delar som gynnar ME:s medlemsföretag: 
  • Avtalet löper över 24 månader.
  • Unionens löneavtal följer industrins märke på 7,4 procent.
  • Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal är även fortsatt sifferlösa processlöneavtal.
  • Möjlighet till förlängning av provanställning om tjänstemannen har varit frånvarande.
  • Redaktionella ändringar som gör avtalet mer lättillgängligt för både arbetsgivare och arbetstagare. 
Under avtalsperioden är ME överens med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer om att i arbetsgruppsform fortsätta arbetet med att bidra till att göra medlemsföretagen till än mer attraktiva arbetsgivare. 
 
Under avtalsperioden har arbetsgivarförbunden tillsammans med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer arbetat för ett moderniserat arbetstidsavtal, ett arbete som kommer att fortsätta. Tillsammans med fackföreningarna kommer förbunden även att gemensamt göra en översyn av förhandlingsordningen i Tjänstemannaavtalet. 
 
– Det är viktigt att Tjänstemannaavtalet fortsätter utvecklas. Företagen måste kunna växa med bibehållen lönsamhet, så att vi kan behålla och kanske även anställa fler duktiga tjänstemän till medlemsföretagen, säger Claes Arenander. 

Gruppbild, från vänster:

Nikita Nabavi, Unionen

Claes Arenander, Maskinentreprenörerna

Evelina Kassberg, Installatörsföretagen

Anita Hagelin, Plåt & Ventföretagen

Irena Franzen, Ledarna

Pia Turtiainen, Måleriföretagen

Ragna Boustedt, Sveriges Ingenjörer

Linda Moberg, Maskinentreprenörerna

Karin Wiberg Stålbröst, Plåt & Ventföretagen


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt