2024-06-11 04:48Pressmeddelande

Svag högsäsong för maskinentreprenörer

Maskinentreprenörernas vd Anders RobertssonMaskinentreprenörernas vd Anders Robertsson

Vår, sommar och höst är vanligen högsäsong för entreprenadbranschen, men i år rör det sig om en svag sådan. Maskinentreprenörernas konjunkturrapport Sommar-MEKO redovisar i år det lägsta uppmätta värdet för maj sedan mätningarna startade 2015.
 
MEKO-värdet på 104 ligger strax över gränsen 100 för ett positivt stämningsläge. Bakom den svaga majsiffran döljer sig dock en rejäl återhämtning för förtroendet för entreprenadmarknadens utveckling sedan den mycket låga nivån i november 2023. Bedömningen av läget om sex månader tyder på en fortsatt försiktig återhämtning, trots att branschen då traditionellt befinner sig i lågsäsong.
 
– Svenskt sommarväder brukar vara svårt att spå, men för entreprenadbranschen brukar det alltid vara högtryck. Vi ser i Sommar-MEKO att konfidensvärdet ligger på en historiskt låg nivå för säsongen. Trots den svåra situationen syns positiva tecken på en återhämtning på sikt, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna. 
 
Signalerna i MEKO ligger i linje med rapporter om tillståndet i svensk ekonomi i stort. Lågkonjunkturen beräknas även där ha nått botten och en återhämtning kan börja ta form under andra halvåret i år. Nära 45 procent av de intervjuade företagen uppger att höga räntekostnader är det största problemet just nu. Därmed fortsätter denna faktor att utgöra det främsta hotet på marknaden.
 
Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO kommer ut två gånger om året, i juni och december. MEKO står för Maskinentreprenörernas konfidensindikator, och speglar stämningen för medlemsföretagen just nu, och vad de tror om framtiden.
 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 200 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt