2022-04-07 05:14Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna: ”Staten måste vara konkurrensneutral”

Maskin i arbeteMaskin i arbete med fullbeskattat bränsle i tanken, i konkurrens med jord- och skogsbrukets maskiner som enligt regeringens förslag befrias helt från bränsleskatter

Regeringen har föreslagit åtgärder som syftar till att stötta det svenska jordbruket. Förslaget är i grunden positivt, men innebär risk för osund konkurrens. Det menar bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna.
 
För att stötta det svenska lantbruket och värna behovet av inhemsk livsmedelsproduktion välkomnar Maskinentreprenörerna initiativet att helt befria företag inom jord- och skogsbruket från bränsleskatter under en 12-månadersperiod. Men samtidigt måste staten värna och upprätthålla konkurrensneutralitet för verksamheter i närliggande branscher.
 
– Det är ingen hemlighet att lantbrukare ofta har kompletterande verksamhet i form av entreprenaduppdrag och att de konkurrerar om samma jobb som våra medlemmar, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna. Men, vi liksom andra organisationer inom Svenskt Näringsliv värnar en sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn. Därför måste de offentliga beställarna likväl som Skatteverket vara noga med att skattemedel används till det de är avsedda för – en säkrad livsmedelsproduktion – och inte leda till en osund konkurrenssituation i entreprenadbranschen.
 
Precis som jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter har Maskinentreprenörernas medlemsföretag en samhällsviktig funktion. Maskinentreprenörer är en nyckelbransch för den gröna omställningen. Det är de som anlägger vindkraftsparker, lägger ny järnväg, schaktar viktiga mineraler från våra gruvor och klimatanpassar våra städer genom att exempelvis bygga ut vatten- och avloppsnät.
 
Drivmedelskostnaden har ökat med höjd reduktionsplikt sedan förra hösten, och nu kommer fler kostnadsökningar för till exempel stålkomponenter och däck, och dessutom stundande räntehöjningar på investeringar.
 
– För att kunna upprätthålla det samhällsviktiga arbete som Maskinentreprenörernas medlemmar utför måste vi ha en konkurrensneutral marknad, säger Anders Robertsson.

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt

Relaterade nyheter