2023-03-16 11:12Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna växlar yrkanden med Seko

Växling av yrkanden mellan Maskinentreprenörerna och Seko i avtalsrörelsen 2023.Växling yrkanden mellan ME (Fredrik Strömberg, arbetsrättsjurist & Per Pettersson, STC Borås) och Seko (Magnus Ekeljung i brun kavaj & övriga förhandlingsdelegationen)

Idag den 16 mars växlar Maskinentreprenörerna yrkanden med Seko angående Maskinföraravtalet.
 
Entreprenadmaskinbranschen är i ett tufft läge med minskad byggtakt, stora kostnadsökningar, höjda räntor och vikande konjunktur. I rådande läge är det därför extra viktigt att parterna utvecklar kollektivavtalen så att företagens konkurrenskraft och sysselsättningen stärks. 
 
– Dagens tidskrävande ordning som kräver förhandling med Seko vid in- och uthyrning av personal gör att maskiner står stilla. Om våra medlemsföretag ska kunna bibehålla konkurrenskraften krävs att produktionstiden kan bibehållas. Fungerande regler för anlitande av externa aktörer är därför ett måste, säger Claes Arenander.
 
Maskinentreprenörerna yrkar därför bland annat:
 
  • Att ordinarie arbetstidsmått ska beräknas per vecka, att nuvarande arbetstidskorridor ska utvidgas och att företag som i entreprenad är underentreprenörer ska ha rätt att tillämpa huvudentreprenörens förhandlade och godkända arbetstider.
  • Att Maskinföraravtalet tillförs en utökad möjlighet till uthyrning och inhyrning av personal utan krav på primärförhandling eller begränsning i tid.
  • Ökade möjligheter till individuell lönesättning, frysta ingångslöner och möjlighet att individuellt fördela 100 % av löneutrymmet vid lönerevision.
 
Läs alla våra yrkanden till Seko här
 
Maskinentreprenörerna kommer nu att analysera och utvärdera motpartens yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle den 12 april. 
 
Maskinföraravtalet löper ut den 31 maj


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.